מימוש צו ירושה

מימוש צו ירושה

האם חייבים לקבל אישור חלוקת ירושה גם כשיש הסכמות

כאשר ירושה היא נכס נדל"ן בלבד האם חייבים למכור למימוש צו ירושה?

מימוש צו ירושה הוא התהליך שבו מתבצעת העברת הנכסים וחלוקת ירושה בפועל בין היורשים.
במקרים רבים נעזרים יורשים בעורך דין ירושות על מנת להוביל את המהלך מול הגורמים השונים.

כאשר לא קיימת צוואה ועורך דין ירושות וצוואות מטפל בירושה, בהגשת בקשה לצו ירושה.
יורשים רבים יבחרו להיעזר בו על מנת ללוות ולהוביל את תהליך מימוש צו ירושה שהתקבל.

אז מה כולל תהליך מימוש צו ירושה

לאחר שהתקבל צו ירושה שמגדיר מי הזכאים ליהנות מחלוקת הירושה ומה אחוזי הזכאות שלהם או זכויותיהם המיוחדות.
מגיע שלב מימוש הירושה והוצאתה מהכוח אל הפועל בהתאם להנחיות צו ירושה שהתקבל מהרשם לענייני ירושות (האפוטרופוס הכללי) או מבית דין רבני.

מימוש צו ירושה מחייב את היורשים לפעול ולהודיע לכל מי שמחזיק בשליטתו באופן זה או אחר נכסים פיננסיים או אחרים.
על יורשים אשר מעוניינים במימוש צו ירושה (או מי מטעמם) להודיע רשמית על השינוי ועל קבלת צו ירושה כדין.
בחלק מהמקרים חלוקת ירושה היא פשוטה אך לעיתים כאשר יש ריבוי נכסים ויורשים התהליך מורכב יותר.

כאשר יש הסכמות לגבי חלוקת ירושה התהליך יכול להיות פשוט אך לא כך כאשר בין היורשים יש חילוקי דעות.
מימוש צו ירושה לעיתים נתקל בהתנגדויות מצד אחד היורשים או צד שלישי הרואה עצמו נפגע.

מימוש צו ירושה – חלוקת ירושה כשיש רק כספים, ביטוחים וחסכונות

חלוקת ירושה יכולה להיות פשוטה יותר כאשר הירושה מורכב מנכסי ממון על צורותיו השונות.
(עובר ושב, השקעות, ביטוחי חיים, תוכניות חיסכון, גמל, השתלמות וכו')
מימוש צו ירושה במקרה כזה היא פעולה חשבונית של חלוקה לפי אחוזי הזכויות של כל יורש.

גם במקרים כאלה יכולות להיות מוגשות התנגדויות בעיקר אם יש אי הסכמות בין היורשים או גורמים אחרים שרואים עצמם כזכאים ליהנות מהירושה.
במקרים שאין התנגדות צו ירושה מגדיר את חלקו של כל יורש ומימוש צו הירושה אינו מאפשר סטייה.
שינוי יכול להתרחש רק אם אחד (או יותר) מהיורשים הגיש פורמלית הסתלקות מצו הירושה.

מימוש צו ירושה

הסתלקות מצו ירושה לפני חלוקת ירושה

הסתלקות מצו ירושה היא צעד של ויתור מצד יורש אחד או יותר על חלקו המלא או רק חלק מזכויותיו בירושה.
הסתלקות מירושה אפשרית אך מחייבת הגשת מסמכים רלוונטיים, הסתלקות מצו ירושה אינה מצטמצמת לאמירה הצהרתית בלבד.

אין די בכך שאחד או יותר מהיורשים יצהיר בפני יורשים אחרים או בא כוחם או בפני מי שמחזיק בנכסי הירושה.
יצהיר כי בכוונתו להגיש הסתלקות מירושה והוא מעביר את הירושה לאחר.
צו ירושה הוא צו מעין שיפוטי שאינו ניתן באופן עצמאי.
מכאן כי לצורך ויתור והסתלקות מעיזבון, הסתלקות מצו ירושה שניתן יש לשנות את צו הירושה על ידי הרשם לענייני עזבונות.

התמודדות וחלוקת ירושה לפי צו ירושה כאשר יש נכסי נדל"ן ואי הסכמות

על מצב זה אפשר להגיד כי ככל מרבה נכסים מרבה דאגה ובעיקר כאשר אין הסכמות.
התמודדות עם חלוקת ירושה בין אחים ואחרים ומימוש צו ירושה יכול לעיתים לארוך זמן רב, להיות מלווה בהליכים משפטיים מגוונים.

מימוש צו ירושה רק מצביע על זכויותיו של כל יורש ולא על הדרך לחלוקה של נכסים אלה ואחרים.
כאשר בירושה נכלל נכס נדל"ן בית או דירה והיא מורשת למספר יורשים חלוקת ירושה תכלול על פי רוב צורך למכור את הנכס.

זה יכול להיות מתכון לאי הסכמות, באשר לגובה מחיר, מועד מכירה וכו'.
גם אם ישנם מספר יורשים ורק חלק מודיע על הסתלקות מצו ירושה עדיין יכולים להתעכב התהליכים עד למימוש הנכס.
יש מצבים בהם תהליך חלוקת ירושה נתקע לשנים ארוכות בשל אי הסכמות והתנגדויות.

ליווי של עורך דין ירושות לחלוקת ירושה

גם בעידן הדיגיטלי כאשר שירותים רבים זמינים באינטרנט עדיין נוכחות של עורך דין ירושות בכל התהליך משפר את הסיכוי לסיים אותו בהצלחה.

גם אם על פניו קיימות בשלב ראשון הסכמות לגבי הירושה בין היורשים הפוטנציאליים.
הדרך למימוש צוואה יכולה לזמן הפתעות ואי הסכמות שעורך דין ירושות בעל מיומנות ידע למצוא את הדרך המיטבית להתמודדות וחלוקת הירושה.