בדיקת נהגים ורכבים קצין בטיחות בתעבורה

בדיקת נהגים ורכבים קצין בטיחות בתעבורה

מידע אודות נהגים לקציני בטיחות בתעבורה לפי תקנה 585 א

לבדיקת נהגים קצין בטיחות חייב להיעזר במסירת מידע תעבורתי של נהגים לקציני בטיחות בתעבורה מתוך אתר "ממשל זמין".

בדיקת נהגים ורכבים על ידי קצין בטיחות בתעבורה הוא אחד החידושים המשמעותיים הכלולים בתיקון מס' 6.

תקנות התעבורה החדשות שנכנסו לתוקף ב-13.12.2019 מציינות בפירוט בסעיף 585 א-ב את תפקידיו הנוספים של קצין בטיחות בתעבורה.

בתיקון זה דואג המחוקק להסדיר את דרך העברת המידע והאחריות להעברתו בין בעלי המפעל (צי הרכב), הקצב"ת והרשויות.

קבלת מידע אודות נהגים לקציני בטיחות בתעבורה מתבצע על ידי הליך סדור המחייב להיעזר בכרטיס חכם המונפק לקצין הבטיחות התעבורה שהוסמך לכך.

לאחר תהליך בדיקת נהגים קצין בטיחות בתעבורה מחויב בתיעוד ודיווח לדרג הניהולי ולעיתים קבלת החלטה האם הנהג הספציפי יכול לשמש כנהג החברה.

סעיף 585 א תדירות בדיקת נהגים קצין בטיחות בתעבורה

יש הבחנה בין בדיקת נהגים קצין בטיחות בתעבורה של נהגים מקצועיים או נהגים המשתמשים ברכב חברה ואינם נהגים מקצועיים.

כל נהג חדש של החברה מחייב את התקשרות לאתר "ממשל זמין" כאמור, ולקבל מידע אודות נהגים לקצין בטיחות בתעבורה.

 • כאשר מדובר בנהג מקצועי יש לערוך בדיקה אחת ל-½ שנה.
 • בדיקה לגבי עובד חברה הנוהג ברכב חברה שלא באופן מקצועי תיערך אחת ל-3 שנים.
 • כמו כן במצב בו קצין הבטיחות מזהה או מיודע על שינויים עליו לפעול מיידית.
  עליו לפנות בכלים העומדים לרשותו למקור למסירת מידע תעבורתי של נהגים לקצין בטיחות בתעבורה באתר ממשל זמין.

כל שינוי מחייב דיווח ועדכון הגורם הניהולי הבכיר והרשויות.

בדיקת נהגים קצין בטיחות

תדירות בדיקת רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה

הבדיקה תלוייה בסוג הרכב והשימוש בו אך בכל מקרה מחייבת תיעוד ורישום על ידי קצין הבטיחות בתעבורה.

 • אחת לחודש באוטובוס, רכב ציבורי, ורכב מסחרי אשר חייב ברישיון מוביל.
 • אחת לשישה חודשים ברכב השכרה ו/או החכר (שאינו עומד).
 • אחת לשלוש שנים כאשר הרכב לא נמצא בשימוש ועומד בחצר.
 • רכב מעל גיל שלוש מחייב בבדיקה אחת ל1/2 שנה.

כל ממצאי הבדיקות המחייבות תיעוד ורישות ובמידת הצורך דיווח להנהלה והרשויות.

סעיף 585 א הסדרת מסירת מידע תעבורתי של נהגים לקצין בטיחות בתעבורה

סעיף זה עוסק בדרך בה קצין בטיחות בתעבורה יכול לקבל את המידע הרלוונטי על נהגי החברה הקיימים או מועמדים לתעסוקה.
גם כאן מסירת מידע תעבורתי של נהגים לקצין בטיחות בתעבורה שונה בין נהגים מקצועיים ונהגים שאינם מקצועיים.

נהג שאינו נהג מקצועי

מסירת מידע תעבורתי של נהגים לקצין בטיחות בתעבורה כאשר הם מועמדים לנהיגה שאינה מקצועית תכלול רק את הפרטים הבאים:

 • דרגת רישיון,
 • תוקף הרישיון,
 • תנאים והגבלות (משקפיים למשל),
 • מידע על פסילה קיימת.

בדיקת נהגים קצין בטיחות

נהג מקצועי חדש ו/או ותיק

מסירת מידע תעבורתי של נהגים לקצין בטיחות בתעבורה כאשר הם מבקשים להיות נהגים מקצועיים תכלול את כלל הפרטים הבאים:

 • דרגת רישיון,
 • תוקף הרישיון,
 • מועד קבלת רישיון,
 • תנאים מיוחדים (אם קיימים),
 • מידע על פסילה בתוקף,
 • מידע על פסילות קודמות,
 • מידע על נקודות שנרשמו לחובת הנהג,
 • אמצעי תיקון, קנסות ועונשים שהוטלו על הנהג.

סעיף 585 ב – תקשורת מקוונת עם רשות הרישוי לקבלת מידע אודות נהגים לקצין בטיחות בתעבורה

סעיף זה מסדיר את הדרך למימוש החובה של קצין בטיחות בתעבורה לבדוק ולהשוות את הנתונים המוצגים על ידי הנהג לאלו המצויים במאגר משרד הרישוי.

העברת מידע אודות נהגים לקצין בטיחות אפשרית רק כאשר קצין הבטיחות הוא בעל הסמכה ומינוי פורמלי שדווח לרשות.

מסירת מידע תעבורתי של נהגים לקצין בטיחות בתעבורה אפשרית רק באמצעות הזדהות ושימוש בכרטיס שמי המונפק לקצין הבטיחות בתעבורה.

בין אם בדיקת נהגים על ידי קצין בטיחות בתעבורה הינה בדיקה ראשונית לפני העסקה או מסירת רכב חברה.

ובין אם זאת בדיקה תקופתית חלה חובת תיעוד בכרטיסי הנהג ודיווח במידת הצורך לגורם הניהולי הבכיר.