עיצוב כניסה לבניין

עיצוב כניסה לבניין

שיפוץ חזית בניין קיים והתקנת תיבות דואר

שיפוץ מעטפת בניין כוללת עיצוב כניסה לבניין בהתאם לעיצוב המעטפת החדשה

עיצוב כניסה לבניין כולל על פי רוב גם את החלק הפנימי של הכניסה הלובי גם כשהוא לא גדול.
החלק הנוסף הוא עיצוב ושיפוץ חזית בניין זה בהתאמה ליצירת הרמוניה עם סגנון עיצוב הפנים של הלובי.

ראוי לציין כי כיום מושם דגש רב גם על מראה הכניסה החיצוני כחלק משיפוץ מעטפת או עיצוב מחדש של הכניסה לבניין.
זה הזמן בו ניתן להחליף אינטרקום, להחליף את העיצוב של דלת הכניסה לבניין עצמה, הוספה או החלפה של תיבות דואר וכו'.

על פי רוב שיפוץ חזית של בניין קיים היא הזדמנות להתקנת תיבות דואר חדשות במקום אלה הקיימות.
שיפוץ מעטפת במקרים רבים כולל עיצוב מחדש של כל הכניסה והתקנת תיבות דואר כחלק מעיצוב הכניסה עצמה.

לקריאה נוספת:

מצבים בהם שיפוץ חזית בניין משלבת עיצוב כניסה לבניין

עיצוב מחדש של הכניסה בשל התדרדרות עד כדי סכנה

אפשר להבחין בין שני מצבים עיקריים בהם יש צורך בשיפוץ חזית בניין או שיפוץ מעטפת בניין.
את סוג המצבים הראשון ניתן להכניס תחת קטגוריית כורח המציאות כאשר יש הכרח לבצע שיפוץ חזית בניין ומעטפת.

כאשר בשל בלאי או מסיבות אחרות החזית או המעטפת כולה מתחילה להתפורר ויש צורך בביצוע אטימה ותיקונים.
זהו מצב שלא טיפול עלול לדרדר את מצב המעטפת ו/או אפילו להגיע להתפוררות המעטפת או הכניסה עצמה.

לעיתים גם כשעושים שיפוץ מעטפת בניין לובי וחדר הכניסה נשארים זהים.
עיצוב כניסה לבניין במקרים אלה לא תכלול שינויים מהותיים אך יכולה לכלול החלפת פריטים.
במקרה זה ניתן לשנות ולשלב גם בחזית קיימת תיבות דואר חדשות וגם להחליף את דלת הכניסה עצמה.

עיצוב כניסה לבניין

החלטה יזומה על שדרוג הכניסה ועיצוב הכניסה לבניין מחדש

הסוג השני הוא החלטות יזומות לבצע שיפוץ מעטפת בניין ושדרוג חזית לצורך שיפור המראה החיצוני ונוחות הדיירים.
אלו הן על פי רוב החלטות שמתקבלות בהובלה של ועד הבית או מספר דיירים ואל יוזמתם מצטרפים דיירים נוספים.
חשוב להדגיש כי רק במקרים קיצוניים מתערבת הרשות המקומית ותובעת שיפוץ מעטפת בניין ועיצוב מחדש של החזית

שדרוג ועיצוב כניסה לבניין מקובלת בעיקר בבתים משותפים ותיקים אך לא ישנים מאוד
בבניינים שבהם נגבים דמי ניהול, הבניין מנוהל על יד חברת אחזקה למשל, וההחלטה על שיפוץ מעטפת ועיצוב מחדש של הלובי והכניסה הוא משיקולים עסקיים.

גם בבניינים קטנים יותר שבהם ועד הבית הוא המנהל את תחזוקת הבית מקובלת הקפדה האסתטיקה בכניסה.
כשם שביומיום ידאג ועד הבית לניקיון ונוי מדי פעם יינקטו יוזמות לשדרוג ועיצוב הכניסה מחדש.

במקרים רבים מתקבלת החלטה על עיצוב מחדש של הלובי והכניסה כתהליך הדרגתי או רק לאחר שהחלו כבר בשיפוץ מעטפת.

לעיתים לאור המצב החיצוני של הבניין ננקטים צעדים הכרחיים לשיפור ושדרוג המצב.
עיצוב כניסה לבניין במקרים אלה יכול להיות מתוך בחירה כחלק מחידוש החזית והמראה הכללי של המבנה.

לסיכום: עיצוב כניסה לבניין הוא דרך לשדרוג המראה הכללי של חזית הבניין.
בכל מקרה של שיפוץ חזית בניין כדאי לבחון התקנה של דלתות כניסה חדשות, אינטרקום ותיבות דואר בעיצוב חדש.
שדרוג דלת כניסה ותיבות הדואר יחד עם עיצוב מחדש של הכניסה הוא תרומה משמעותית למראה בכניסה וגם לנוחות הדיירים.