חפירת מרתף מתחת לבית קיים

חפירת מרתף מתחת לבית קיים

האם כדאית הוספת מרתף לבית קיים

בעיות איטום לאחר חפירת מרתף מתחת לבית

חפירת מרתף מתחת לבית קיים היא משימה לא פשוטה אך אפשרית על אף שהיא לא תמיד כדאית.
הוספת מרתף לבית קיים לא תמיד כדאית ותלוייה במבנה הבית, יסודותיו וגם באיכות האדמה.

חפירת מרתף מתחת לבית קיים מתבצעת לעיתים כצעד לשדרוג והרחבת שטח המגורים בבית פרטי.
במבנים גדולים עבודות חפירה לבניית מרתף היא לעיתים צעד המתחייב מתנאי קבלת רישיון עסק או רישיון אכלוס.

דוגמא טובה לחפירת מרתף מתחת לבית קיים אשר נכפתה על היזם בטרם יקבל טופס אכלוס היא חפירת מרתף מתחת למבנה ברמת גן לאחר סיום הבנייה.

בפינת הרחובות ארלוזורוב ומעלה צופים הוקם בניין דירות שהיזם חרג ושינה את מספר הדירות למספר דירות גדול.
הבניין הוקם ללא חפירת מרתף חנייה, מבלי לתת מענה כנדרש על פי הקריטריונים העירוניים לסוג בנייה זה.

לאחר הגשת בקשות מרובות לאישורי אכלוס שסורבו נאלץ היזם לנטוש ולמכור את המבנה כולו.
יזם חדש אשר רכש את המבנה הבנוי שעמד במשך מספר שנים ריק נאלץ להיעזר בחברה המתמחה בחפירה לשם הוספת מרתף לבית קיים.

חפירת מרתף מתחת לבית קיים בשטח עירוני מאוכלס היא אתגר הנדסי לא קטן.
לאחר עבודות חפירה ממושכות ומרכבות שערכו זמן ארוך, חפירת כניסה לחניון התת קרקעי בחלוף מספר שנים התקבל אישור אכלוס.

מיותר לציין כי חפירת מרתף מתחת לבית קיים בתנאים אלה לא היה כדאי כלל מבחינה כלכלית ונכפתה על הקבלן על ידי דיירי הבניינים הסמוכים.

חפירת מרתף מתחת לבית קיים

תקלות אפשריות לאחר הוספת מרתף לבית קיים

בין אם מדובר על חפירת מרתף בבניין רב דירות, בניין משרדים או בית פרטי כאשר עבודות החפירה מתבצעות לפני הבנייה התהליך פשוט הרבה יותר.

גם בחפירת מרתף לרבי קומות כאשר החפירה מיועדת למרתף חנייה רב מפלסית.
תוכנית בנייה וחפירה מפרטת את כל השלבים בהתאם לדרישות תקנות הבנייה.

מיצירת דיפון מתאים לפני תחילת העבודות חפירה ועד ליציקת כלונסאות וקירות מרתף חניון תת קרקעי.
אחת הבעיות במרתפים היא בעיית חלחול המים בעיקר באדמה כבדה אשר סופחת לתוכה את המיים ומחזיקה אותם לתקופה ארוכה.

חפירה, בנייה ואיטום מרתף בתהליך הבנייה המקורי מתבצע על פי תוכנית וללא בעיות מיוחדות.
כאשר מדובר על הוספת מרתף לבית קיים שלב האיטום הוא לא פחות קריטי מהבנייה עצמה.

במקרים רבים בעיקר כאשר מחליטים להוסיף מרתף לבית פרטי החפירה מתחת לבית קיים מורכבת ככל שתהייה.
היא רק הקדימון לאתגר בעת ביצוע האיטום למרתף.

איטום מרתף כולל פעולות שיש לעשות בצד החיצוני וגם במבנה עצמו, החל מיריעות פוליאתילן עמידות ועבות, זיפות חיצוני שילוב חומרי אטימה בבטון ואיטום פנימי נוסף.

ההמלצה: אם מחליטים על חפירת מרתף מתחת לבית קיים כדאי להיעזר אך ורק בגורמי מקצוע מהמעלה הראשונה.