קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות בתעבורה

האם חייבים למנות קצין בטיחות בתעבורה? האם ניתן לחסוך ולא למנות? האם מינוי קצב"ת, דווקא מהווה מנוף להגברת התפוקה הכללית של הארגון לצד הגברת בטיחות העובדים ורכבי החברה?

כיום מקובל מאוד למנות קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ גם לציי רכב קטנים באופן משמעותי מהמספר של הרכבים כפי שמוגדר בחוק.

יש חברות המתמחות בתחום שירותי קצין בטיחות בתעבורה המספקות השמת קצין בטיחות בתעבורה על פי דרישה בהתאם לגושל צי הרכב.

מינוי קצין בטיחות בתעבורה ככלי ניהולי להגברת תפוקה

תפקיד קצין בטיחות בתעבורה מוגדר חד משמעית בחוקים ותקנות התעבורה. תקנות אלה מגדירות במפורש. את גודל צי הרכב המחייב מינוי קצין בטיחות ואת היקף משרתו של זה, ביחס לסוגי הרכב, גודל צי הרכב ואופי השימוש ברכבים.

תיקונים משמעותיים לתקנות פורסמו ונכנסו לתוקף ב-13.12.19. בתיקונים אלה ישנה התייחסות ישירה למהות תפקידו של קצין הבטיחות וכן למערכת היחסים עם בעלי החברה או Zהנהלת החברה. בתיקונים הושם דגש על הצורך בקיומם של עדכונים ואף חובת העברת המידע לגבי חריגות או תקלות בתפעול צי הרכב, אחריותו וסמכותו הבלעדית של קצין בטיחות בתעבורה בקביעת תקינותו של כל הרכב לעלות על הכביש ולשרת את מטרות החברה.

קצין בטיחות בתעבורה

כיום עלולה חברה אשר מתפעלת צי רכב לספוג קנסות כבדים במידה ואינה ממנה קצין בטיחות בתעבורה. תקנות התעבורה מגדירות מספר כלי הרכב אשר מחייבים את המינוי באופן כללי: 40 כלי רכב פרטיים? 20 רכבי עבודה או משאיות, טריילרים ורכבי הסעת נוסעים או צי מעורב של 20 כלי רכב פרטיים, עבודה והסעה. כאשר מדובר בציר רכבים פרטיים של השכרה או ליסינג תפעולי. התקנות נוקבות במספר 250 כלי רכב הפרטיים כגודל צי רכב המחייב מינוי קצב"ת.

האם כדאי לבעלי החברה לשמור שצי הרכב יהיה קטן יותר או לחלופין למנות קצין בטיחות בתעבורה גם כאשר צי הרכב קטן מהמספרים הנקובים בתקנות.

מינוי קצב"ת והאצלת סמכויות גם בצי רכב קטן

מחקרים בתחום ניהול ציי רכב, מצביעים באופן חד משמעי, על כך שמינויו של קצין בטיחות בתעבורה לתפקיד, בארגונים וחברות, המחזיקות ציי רכב גדולים שיפר משמעותית את היעילות והתפוקה של צי הרכב וזאת כמובן לצד הגברת הבטיחות בדרכים ועמידה בדרישות החוק. בארגונים גדולים נחסכו משאבי ניהול רבים מגורמי הנהלה בכירים (בעלים או מנכ"ל) אשר בהיעדר קצב"ת הם הנושאים באחריות לתפעולו של צי הרכב (גם אם בחרו ומינו מבין עובדי החברה, בעל תפקיד אחר שמטפל בנושא צי הרכב).

כיום מקובל מאוד למנות קצין בטיחות בתעבורה גם לציי רכב קטנים באופן משמעותי מהמספר של הרכבים כפי שמוגדר בחוק.

יועצים עסקיים, מנגנונים לבקרת ייעול תפוקה בארגונים בינוניים וקטנים מצאו שהעברת כל הסמכויות ( כפי שמצוין בתקנות התעבורה) מידיהם של גרומי ניהול בכירים בחברה (לפעמים אפילו הבעלים), לקצין בטיחות בתעבורה משמש כמנוף אדיר לייעול.

גורמי הניהול הבכירים נהנים מ"ראש שקט" ואינם צריכים עוד לדאוג למצבו של כל רכב. הדרכה של הנהגים. שמירה על ספר רכב ועמידה בדרישות הטיפול בהתאם לו. טיפול בעבירות תנועה, תאונות ותקלות עובר לסמכותו של הקצב"ת וגם טיפול ברכישת דלק ושמירה על מדיניות הצטיידות ברכבים חדשים בהתאם לתוכנית שהוכנה מראש.

זאת הסיבה לכך שחברות רבות בוחרות להעסיק קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ גם כאשר גודלו של צי הרכב אינו מחייב זאת.